MEI XIANG YAK CHEESE

 
 
  Langdu, Yunnan – 27 November 2006
Video of the origins and development impact of Mei Xiang Yak Cheese.